Пробајте дали ќе успеете: Треба да поместите само едно чкорче за да дојдете до точното решение

На сликата е прикажана математичка задача, чиј резултат не е точен.

5+7=2. Ваша задача е да поместите само едно чкорче и да го добиете точниот резултат

Дали го пронајдовте решението? Кое треба да го поместите и на кое место?